OSV Lima Scabra

Sportduikvereniging te Zoetermeer

Frequently Asked Questions

question
Hieronder worden vaak gestelde vragen beantwoord.

Staat jouw vraag er niet tussen? Neem dan contact op via het contactformulier.

 

Vereniging

Hoeveel Leden heeft de vereniging?

De verening heeft ongeveer 100 leden.

Wanneer is de vereniging opgericht?

Lima Scabra is opgericht op 5 april 1979.

Kan ik een proefduik maken?

Lima Scabra organiseert een aantal maal per jaar speciale lekenavonden waarbij het mogelijk is om samen met een instructeur een proefduik te maken. Natuurlijk is het ook mogelijk om een keer te komen kijken hoe het er op een traingsavond aan toe gaat. Neem voor meer informatie contact met ons op.

Wat is de minimum leeftijd om lid te worden?

Lima Scabra hanteert een minimum leeftijd van 16 jaar om lid te worden van Lima Scabra. We hanteren deze leeftijdsgrens in verband met de zelfstandigheid, fysieke eigenschappen en volwassenheid die bij deze leeftijd hoort. Voor kinderen onder de 16 jaar biedt Lima Scabra wel de mogelijkheid om deel te nemen aan jeugdsnorkeltrajecten indien minimaal één van de ouders lid van Lima Scabra is.

Hoe kan ik me aanmelden als lid?

Je kan je aanmelden als lid door het inschrijfformulier in te vullen en op te sturen naar de secretaris. Dit inschrijfformulier is te vinden in de Documenten sectie. Je bent lid en kan meedoen aan de verenigingsactiviteiten indien het initiële inschrijfgeld is voldaan.

Hoe kan ik adreswijzigingen doorgeven?

Adreswijzigingen moeten schriftelijk (bijv. e-mail) bij de secretaris worden doorgegeven.

Hoe kan ik mijn lidmaatschap opzeggen?

Opzeggen kan alleen schriftelijk via een bericht (bijv. e-mail) aan de secretaris.

Hoe lang is de opzegperiode?

Bij opzegging is nog contributie verschuldigd tot en met de maand volgend op de maand van opzegging.

Wordt teveel betaalde contributie terugbetaald?

Teveel betaalde contributie van de vereniging wordt teruggestort. Dit met inachtneming van de opzegperiode. De contributie van de NOB wordt jaarlijks voldaan en daarom niet gerestitueerd.

Kan ik de contributies/donaties zelf overmaken?

Voor nieuwe leden bestaat alleen de mogelijkheid de contributie/donaties te voldoen d.m.v. een automatische incasso. Voor bepaalde leden bestaat nog een overgangsregeling waarbij ze de mogelijkheid hebben de verschuldigde contributies/donaties van een jaar in één betaling te voldoen.

Uit hoeveel leden bestaat het bestuur en wat is hun functie?

Het bestuur bestaat uit 5 personen: de Voorzitter, de Secretaris, de Penningmeester, de Hoofdtrainer en een Algemeen bestuurslid.

Hoe vaak vergaderd het bestuur?

Het bestuur vergaderd een aantal maal per jaar. Buiten de ALV zijn er: Bestuursvergaderingen (alle bestuursleden; ca. ééns per twee/drie maanden), Kadervergaderingen (alle bestuursleden en coördinatoren van de commissies; ca. ééns per twee/drie maanden), de Ledenvergadering van de NOB (afgevaardigde bestuurseden; tweemaal per jaar) en overige incidentele vergaderingen.

end faq

Sportduiken

Is duiken moeilijk?

Duiken is niet moeilijk maar een goede opleiding is erg belangrijk. De opleiding zorgt er voor dat je vaardigheden aanleert waarmee je je onderwater thuis gaat voelen. De meeste oefeningen zijn op de veiligheid gericht.

Volgens welk systeem wordt er opgeleid?

Lima Scabra volgt het systeem van de Nederlandse Onderwatersport en de CMAS. Het brevet dat na de opleiding gehaald kan worden wordt internationaal erkend.

Door wie wordt de opleiding verzorgd binnen Lima Scabra?

Over het algemeen worden (duik-) opleidingen binnen Lima Scabra door eigen instructeurs gegeven. Deze instructeurs zijn opgeleid bij de NOB en jaarlijks ontvangen zij hiervoor een licentie van de NOB.

Door wie worden de trainingen in het zwembad verzorgd?

De trainingen in het zwembad worden gegeven door een lid van de Trainers Commissie. Dit hoeft niet altijd een instructeur te zijn. Opleidingen en zwaardere trainingen worden wel altijd gegeven door een instructeur.

end faq

Algemene Leden Vergadering (ALV)

Ben ik welkom op een ALV?

Iedereen die lid of donateur van de vereniging is, is welkom op de ALV. De ALV biedt de mogelijkheid om (mede) invloed uit te oefenen op de gang van zaken binnen de vereniging. Echter: alleen leden hebben stemrecht, donateurs niet.

Hoe vaak wordt er een ALV gehouden?

Ten minste tweemaal per jaar wordt er een ALV georganiseerd; in april en november. Daarnaast kan tussentijds - indien noodzakelijk - een extra ALV worden georganiseerd.

Wordt er een verslag gemaakt van de ALV?

Van iedere ALV worden notulen opgemaakt, die wordt gepubliceerd via de Documenten sectie van deze website.

Wanneer wordt de begroting behandeld?

De begroting wordt vastgesteld in de ALV van november voorafgaand aan een (boek-) jaar.

Wanneer wordt de winst-/verliesrekening en de balans behandeld?

De winst-/verliesrekening en de balans worden behandeld in de ALV van april volgend op een (boek-) jaar.

end faq

Commissies

Welke commissies zijn er?

Er zijn binnen Lima Scabra een aantal commissies actief: Evenementen Commissie (EC), Trainers Commissie (TC), Foto Commissie (FC) en Materiaal Commissie (MC).

Wat is het doel van de commissies?

Iedere commissie heeft een eigen specifieke taak en werkt onder de verantwoordelijkheid van het bestuur. Dit om de doelen van de vereniging zo goed mogelijk te realiseren.

Hoe kan ik lid worden van een commissie?

Ieder lid kan een actieve rol spelen binnen de vereniging door je aan te melden bij een commissie. Benader hiervoor de coördinator van de betreffende commissie.

Krijg ik betaald voor mijn werkzaamheden als commissielid?

Niemand binnen Lima Scabra krijgt een vergoeding voor verrichte werkzaamheden; we werken alleen met vrijwilligers.

Hoe vaak wordt er vergaderd binnen een commissie?

Dit verschilt per commissie en wordt vastgelegd door de commissie coördinator. Verslaglegging van de commissievergaderingen is een verplichting vanuit het bestuur.

end faq

Leden login

naar   gaan   eerste   geen   20:00   trainingen   graag   december   wout   limanezen   aanmelden   lima   weer   zwembad   mvgr   jaar   pronk   opleiding   scabra   zwemmen   aantal   training   duiken   namens   leden   zondag   juni   duikers   beste   even  

 

Copyright © 2013-2023  Lima Scabra. Alle rechten voorbehouden.

 

De inhoud van deze website is met zorg samengesteld.

Indien er ongewenste content is opgenomen, neem dan contact op met de beheerder van deze site.

nob logo smallnobfacebook