OSV Lima Scabra

Sportduikvereniging te Zoetermeer

Specialisaties

driftduikenboekDe volledige duikopleiding van de NOB bestaat uit drie brevetten die steeds meer toenemen in zwaarte. Doel van deze brevetten is met name het aanleren van technische duikvaardigheden, het herkennen en behandelen van duikongevallen, materiaalkennis en reddingsvaardigheden.

Naast deze brevetten is het ook mogelijk de duiksport te combineren met andere hobby's of bepaalde duikvaardigheden verder uit te diepen. De NOB heeft speciaal hiervoor een aantal specialisaties opgezet die vanaf het 1-sterbrevet gevolgd kunnen worden.

Iedere specialisatie heeft een eigen ingangsniveau en kan bij positieve beoordeling van een instructeur worden afgesloten met een brevet. In sommige gevallen kan zo'n brevet noodzakelijk zijn om aan specifieke duiken mee te doen; denk bijvoorbeeld aan duiken met nitroxgas.

Hieronder staat een opsomming van de specialisaties die de NOB heeft ontwikkeld.

 Specialisatie   Ingangsniveau   Leerdoel 
Digitale Onderwaterfotografie 1-sters duikbrevet Deze cursus is speciaal bedoeld voor hen die de eerste stappen op het gebied van onderwaterfotografie gaan zetten. Er is een theoriedeel en een praktijkdeel in het zwembad. Na deze cursus kunnen de deelnemers een camera gebruiksklaar maken en van een gegeven voorwerp in het zwembad een goed belichte en scherpe foto maken. 
Onderwaterfotografie Gevorderd 2-sters duikbrevet & specialisatie Digitale Onderwaterfotografie Deze cursus is een vervolg op de basiscursus en bedoeld voor duikers met een spiegelreflex- of uitgebreide systeem- of compactcamera die hun fotohobby nog verder uit willen diepen.
Droogpakduiken 1-sters duikbrevet Na het doorlopen van deze specialisatie moet de cursist:
 • voldoende weten over de diverse soorten droogpakken;
 • de eigenschappen kennen van de diverse onderdelen van het droogpak;
 • in staat zijn te duiken met een droogpak onder alle mogelijke (sport)duikomstandigheden.
Decompressieduiken 3-sters duikbrevet & minimaal 18 jaar Het doel van de specialisatie decompressieduiken is, dat cursisten in staat zijn zelfstandig een decompressieduik voor te bereiden en uit te voeren. Daarbij moet een zorgvuldige duikplanning worden opgesteld en dient volgens deze planning gedoken te worden.
Driftduiken 2-sters duikbrevet & 20 duiken in West-Europees Getijdenwater Het doel van de specialisatie Driftduiken is de cursist de kennis, het inzicht en de vaardigheden bij te brengen die hem in staat stellen op een veilige en verantwoorde manier aan een driftduik deel te nemen en zelfstandig een driftduik voor een groep duikers voor te bereiden en te begeleiden.
Nitrox Basis 1-sters duikbrevet Na het behalen van het brevet Nitroxduiken heeft de cursist voldoende kennis betreffende het maken van niet-decompressieduiken met de standaard nitroxmengsels EAN32 en EAN36. Hij heeft basiskennis van de belangrijkste materialen en vulmethoden die bij het duiken met EANx worden gebruikt. Hij heeft kennis van de aanvullende medische aspecten die een rol spelen bij het duiken met EANx.
Gevorderd Nitrox 3-sters duikbrevet & specialisaties Nitrox Basis en Decompressieduiken & minimaal 18 jaar De cursist leert de kennis en vaardigheden aan om te duiken met verrijkte luchtmengsels (van tenminste 22% en ten hoogste 40%) en voorbij de nultijden van de duiktabel of duikcomputer met decogassen (zuurstofpercentages van 50% tot 100%).
Zoeken en Bergen 2-sters duikbrevet Na het doorlopen van deze specialisatie moet de cursist:
 • zelfstandig een zoekactie kunnen voorbereiden en uitvoeren, al dan niet in combinatie met andere duikers.
 • een voorwerp van de bodem kunnen bergen met een hefballon.
Redden 1-sters duikbrevet De cursist leert hoe hij een incident of duikongeval kan voorkomen en herkennen, hoe hij moet handelen als het nodig is en welke rol hij zelf in een reddingsactie kan spelen. De specialisatie behandelt de organisatie van een reddingsoperatie tot en met de melding aan de DOSA. Ook leert de cursist hoe hij een duiker zuurstof kan toedienen.
Volgelaatsmasker 2-sters duikbrevet De cursist leert de kennis en vaardigheden aan om onder verschillende omstandigheden adequaat een volgelaatsmasker te gebruiken, zodat hij daarmee ontspannen en veilig kan duiken. De cursist maakt in de leergang daarom vier ervaringsduiken.cTevens doet de cursist kennis op van de verschillende beschikbare volgelaatsmaskers (VGM’s), hun werking en typische voor- en nadelen voor de sportduiker. Alle VGM-opleidingsduiken blijven binnen de nultijden.
Onderwateroriëntatie 2-sters duikbrevet De cursist leert de kennis en vaardigheden aan om:
 • zich op een aantal manieren onder water te oriënteren;
 • vastgestelde afstanden te zwemmen m.b.v. het aantal vinslagen of de benodigde tijd;
 • parkoersen in diverse moeilijkheidsgraden te zwemmen.
Grotduiktechnieken in Open Water 3-sters duikbrevet & minimaal 18 jaar De cursist leert de kennis en vaardigheden aan om grotduiktechnieken toe te passen in open water. Hij heeft kennis van de materialen die bij grotduiken worden gebruikt en van de specifieke aspecten die bij grotduiken een rol spelen.
IJsduiken 2-sters duikbrevet Cursisten krijgen de kennis en vaardigheden aangereikt om:
 • deel te nemen aan een ijsduik;
 • een ijsduik te organiseren.
Wrakduiken 2-sters duikbrevet Na het doorlopen van deze specialisatie moet de cursist:
 • zelfstandig een wrakduik kunnen voorbereiden;
 • alle handelingen behorende bij een wrakduik kunnen uitvoeren, als omschreven in deze specialisatie.
Onderwater Biologie 1-sters duikbrevet Het doel van de specialisatie Onderwaterbiologie voor de cursist is:
 • kennis opdoen over het leven onder water;
 • inzicht krijgen in de relaties tussen organismen onderling en tussen organismen en de omgeving;
 • beter leren observeren van het leven onderwater;
 • inzicht verkrijgen in de soorten samenstelling van de Nederlandse duikgebieden;
 • door de opgedane kennis meer plezier krijgen in het duiken;
 • door de ervaringen in deze specialisatie opgedaan, komen tot een milieuvriendelijker duikgedrag.

Bij voldoende animo van de leden, wordt er een specialisatie in groepsverband georganiseerd. In de meeste gevallen kan dit binnen Lima Scabra door eigen instructeurs worden verzorgd. In sommige gevallen wordt de specialisatie door een externe instructeur gegeven.4-sters brevet

Indien een duiker na het behalen van het 3-stersbrevet in totaal 6 specialisaties met positief resultaat heeft afgerond en 250 gelogde duiken heeft gemaakt, kan ook het 4-stersbrevet worden aangevraagd. De 4-stersduiker wordt in de Engelse benaming aangeduid als Master Scuba Diver.

Leden login

zwembad   20:00   zondag   mvgr   lima   eerste   trainingen   training   duiken   leden   graag   namens   duikers   aanmelden   zwemmen   december   weer   geen   juni   even   wout   jaar   aantal   beste   scabra   opleiding   gaan   pronk   naar   limanezen  

 

Copyright © 2013-2023  Lima Scabra. Alle rechten voorbehouden.

 

De inhoud van deze website is met zorg samengesteld.

Indien er ongewenste content is opgenomen, neem dan contact op met de beheerder van deze site.

nob logo smallnobfacebook