OSV Lima Scabra

Sportduikvereniging te Zoetermeer

3-sters duiker

De 3-stersduiker wordt in de Engelse benaming aangeduid als Dive Master. Dit is een internationaal bekende benaming, waarvan de bevoegdheden aansluiten bij wat de NOB-3-stersduiker in zijn opleiding leert.

Brevetdoelstellingen

3-sters brevetDe 3-stersduiker wordt opgeleid als ‘begeleidend duiker’. Hij leert in het onderdeel Redden hoe hij moet reageren bij een duikongeval. Ook leert hij hoe hij duikers in opleiding kan begeleiden door duiktechnieken met hen te oefenen. Tenslotte worden in de 3-stersduikopleiding recente inzichten in de decompressietheorie aangeboden. Ook de 3-stersduiker duikt binnen de nultijden.

Begeleiden van duikers

Als de 3-stersduiker een duiker in opleiding begeleidt, gelden de volgende regels:

  • hij leert geen nieuwe vaardigheden aan; dat is voorbehouden aan instructeurs;
  • hij oefent vaardigheden in het buitenwater die de 2-stersduiker in opleiding al eens met zijn instructeur heeft gedaan;
  • hij voert de oefeningen altijd uit in overleg met de instructeur / hoofdtrainer;
  • hij mag geen vaardigheden in het buitenwater oefenen met duikers die in opleiding zijn voor het 1-stersduikbrevet: duikers die nog niet over een brevet beschikken, moeten in het buitenwater altijd worden begeleid door een 2-sters-instructeur. Er is één uitzondering op deze regel. De 3-stersduiker mag een 1-stersduiker-in-opleiding in buitenwater begeleiden tijdens een 'funduik', of in plat Nederlands, simpel onder water rondzwemmen voor het plezier en het opdoen van ervaring. Deze bevoegdheid geldt niet voor de eerste buitenwaterduik, omdat het hier om een nieuwe ervaring gaat. Het zal dus gelden vanaf de tweede buitenwaterduik.

De eisen met betrekking tot brevettering en begeleiding hangen dus af van het soort buitenwaterduik. We onderscheiden drie soorten:

de opleidingsduik Hierbij wordt een nieuwe vaardigheid aangeleerd. Dit gebeurt altijd door de 2-sters-instructeur.
de georganiseerde (club)duik Hieraan nemen alleen duikers mee die beschikken over de vereiste brevet(ten) en ervaring. De 3-stersduiker heeft hier de rol van coördinator.
de begeleide duik Tijdens een begeleide duik kan een 3-stersduiker een duiker in opleiding begeleiden die nog niet over het juiste brevet beschikt, maar al wel over tenminste eenmaal ervaring (met zijn 2-sters-instructeur). De 3-stersduiker is hier begeleider en leidend duiker.

De 3-stersduiker staat in een opleidingssituatie altijd onder verantwoordelijkheid van een 2-sters-instructeur. Deze is op de locatie aanwezig. Een 3-stersduiker die een begeleide duik maakt met een 2-stersduiker in opleiding (bijvoorbeeld een tweede nachtduik nadat de eerste nachtduik met een 2-sters-instructeur gedaan is) staat ook onder verantwoordelijkheid van een 2-sters-instructeur. In dit geval hoeft de instructeur niet op de locatie aanwezig te zijn.

3-stersboek

Duikervaring

Voordat het 3-stersduikbrevet kan worden aangevraagd, moet hij in totaal minimaal 60 duiken hebben gemaakt. De duiken uit zijn vorige opleiding tellen hierbij mee, evenals de duiken die hij maakt in het kader van zijn opleiding. Tevens moet hij beschikken over de specialisatie Redden.

Ingangsniveau

Om deel te kunnen nemen aan de opleiding tot 3-stersduiker moet hij:

  • lid zijn van de NOB;
  • minimaal 18 jaar zijn;
  • beschikken over het 2-stersduikbrevet of een gelijkwaardig ander brevet;
  • beschikken over een geldige medische goedkeuring voor het beoefenen van de duiksport;

Leden login

even   trainingen   naar   eerste   opleiding   graag   aantal   jaar   mvgr   duikers   limanezen   aanmelden   juni   duiken   beste   zwembad   20:00   leden   zwemmen   weer   scabra   lima   training   december   namens   zondag   wout   geen   pronk   gaan  

 

Copyright © 2013-2023  Lima Scabra. Alle rechten voorbehouden.

 

De inhoud van deze website is met zorg samengesteld.

Indien er ongewenste content is opgenomen, neem dan contact op met de beheerder van deze site.

nob logo smallnobfacebook