OSV Lima Scabra

Sportduikvereniging te Zoetermeer

Bestuur

Het bestuur van Lima Scabra bestaat uit vijf leden die door de leden worden gekozen voor een periode van telkens drie jaar. Dit gebeurt tijdens een van de Algemene Leden Vergaderingen die tweemaal per jaar gehouden worden. Daarnaast komen zij eens per twee maanden of zoveel vaker als nodig is bij elkaar. Tijdens deze vergaderingen komen zaken als contacten met de gemeente, de Zoetermeerse Sportraad en de NOB, financiën, opleidingen en dergelijke aan de orde.bestuur

Bestuurssamenstelling:

Voorzitter :  Olaf Ruijters
Secretaris :  Bert den Hollander
Penningmeester :  Laurens Versteegh
Hoofdtrainer :  Wout Pronk
Algemeen Bestuurslid :  Rick Driesen

Het bestuur nodigt de leden uit voor algemene ledenvergadering 27 november 2023 om 20.00 uur.

locatie is Nathaliegang 79 Zoetermeer.

Tijdens de laatste Ledenvergadering heeft Annemarie als vertrouwenspersoon van Lima Scabra een introductie gegeven. Daarbij kwam direct het punt van de gemengde kleedkamers naar voren.
Annemarie heeft aan de hand van een enquete gepeild hoe dit leeft binnen de vereniging en de resultaten samen met een advies aan het bestuur gestuurd.

Het is best lastig want de meeste (oud-)leden zijn gemengd omkleden gewend; het is inmiddels onderdeel van onze cultuur.
Toch moeten we de mening van alle leden serieus nemen en als we tot een situatie kunnen komen waar iedereen mee kan leven, voelt iedereen zich ook weer prettig binnen de vereniging.

Het bestuur heeft daarom de volgende besluiten genomen:

1. We hanteren een aparte dames- en herenkleedkamer en verwachten van de leden dat ze dus ook apart omkleden.
2. Dit is van toepassing in zowel De Veur als Het Keerpunt.
3. Bij opkomst met kinderen wordt bij voorkeur een derde kleedkamer samen met een begeleider gebruikt.
Zijn er maar 2 kleedkamers beschikbaar, dan volgen de kinderen de kleedkamer van de begeleider.
4. Die personen die moeite hebben met het bovenstaande, kunnen gebruik maken van een eigen kleedhokje.

Deze regels zijn per direct van toepassing en we hopen dat deze worden gerespecteerd.
Bij vragen kan je terecht bij het bestuur of de vertrouwenspersoon.

Beste Lima leden

In januari zal in week 2 behalve de Lima-contributie tevens de

NOB-contributie(53,80€) via een automatische incasso geïnd worden. De enkele leden die zelf maandelijks de contributie overmaken worden verzocht om in januari ook de NOB-contributie over te maken.

Groetjes,

Laurens

Met ingang van 1 mei van 2021 is de verplichtte Medische duikkeuring binnen de NOB vervangen door een Online medische zelftest die duikers zelf kunnen invullen. Als je start met persluchtduiken is de (aanvangs-) duikkeuring nog steeds verplicht, maar daarna kan worden volstaan met een jaarlijkse Online medische zelftest.

De test zelf is te bereiken via: https://www.medischecheckvoorduikers.nl/

Na het doorlopen van de test kan een advies volgen om alsnog contact te zoeken met een duikerarts.

Op het vervallen van de herkeuring is één uitzondering: duikinstructeurs van de NOB, die actief deelnemen aan een opleidingstraject. Voor hen geldt nog steeds dat zij een jaarlijkse of driejaarlijkse herkeuring dienen te ondergaan. De kosten voor deze duikkeuring worden in de meeste gevallen vergoed door de Ziektekostenverzekeraar. Indien de verzekering dit niet vergoed, en je speelt toch een actieve rol in de opleiding, dan vergoeden we deze kosten vanuit Lima Scabra.

De sportduikkeuring kan op meerdere locaties worden afgenomen. Een mogelijk voorbeeld is bij de SMA van het Groene Hart Ziekenhuis: https://www.ghz.nl/specialismen-en-afdelingen/sportgeneeskunde/verplichte-sportonderzoeken/

Beste Limanezen

Naar aanleiding van een dodelijk ongeval met een duikfles is er door de arbeidsinspectie een waarschuwing uitgegeven.

Zover wij weten hebben wij binnen de vereniging geen oude duikflessen enof kranen met afwijkend schroefdraad mocht je twijfelen ga dan even langs bij de duikshop of maak duidelijke foto's 

Lees het artikel en check je fles en kraan.

https://onderwatersport.org/verkeerde-combinatie-kraan-en-cilinder-arbeidsinspectie-waarschuwt/

Mvgr Wout Pronk

Hoofdtrainer 

Gebruik kleedkamers

Tijdens de laatste Ledenvergadering heeft Annemarie als vertrouwenspersoon van Lima Scabra een introductie gegeven. Daarbij kwam direct het punt van de gemengde kleedkamers naar voren.Annemarie heeft aan de hand van een enquete gepeild hoe dit leeft binnen de vereniging en...


Lees meer...

Sportduik keuring gewijzigd

Met ingang van 1 mei van 2021 is de verplichtte Medische duikkeuring binnen de NOB vervangen door een Online medische zelftest die duikers zelf kunnen invullen. Als je start met persluchtduiken is de (aanvangs-) duikkeuring nog steeds verplicht, maar daarna...


Lees meer...

Nieuwe zwembad Zoetermeer

Beste Limanezen Het ontwerp van het nieuwe zwembad is nu gereed en wordt nu aanbesteed, we zijn als Zoetermeerse watersport verenigingen nauw betrokken geweest bij het ontwerp. Als alles volgens plan verloopt kunnen we eind 2022 over naar het nieuwe zwembad,...


Lees meer...

Duik APP

Ondanks dat het duikseizoen pas officieel wordt geopend met Pasen is een aantal leden al weer begonnen met duiken dit jaar. Naast de clubduiken van Lima Scabra wordt er door een aantal leden ook regelmatig een ‘vriendenduik’ gemaakt. Er is...


Lees meer...
0123

Evenementen

Geen komend evenement!

Leden login

zwemmen   namens   aantal   juni   weer   20:00   december   training   geen   wout   duikers   eerste   trainingen   scabra   aanmelden   limanezen   mvgr   lima   zondag   duiken   pronk   opleiding   jaar   even   graag   zwembad   leden   gaan   beste   naar  

 

Copyright © 2013-2023  Lima Scabra. Alle rechten voorbehouden.

 

De inhoud van deze website is met zorg samengesteld.

Indien er ongewenste content is opgenomen, neem dan contact op met de beheerder van deze site.

nob logo smallnobfacebook